• 150 Do darmowej wysyłki pozostało:

Lub zaloguj się przy użyciu:

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym Sklep-Nasiona.pl, ul. Sulejkowska 56/58 lok 215 04-157 Warszawa, NIP 537-220-80-01, zamieszczonym pod adresem internetowym http://www.sklep-nasiona.pl zwanym dalej Sklepem.

2. Sklep internetowy umożliwia dokonywania zakupów przez Internet.

3. Zakupów można dokonywać przez Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Sprzedaż

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego na stronach sklepu przez kupującego.

4. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki podane na stronach sklepu.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji przesyłki towaru.

7. Towar zostaje wysłany w pierwszym roboczym dniu po jego zamówieniu, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 1 do 5 dni.

8. Zapłaty za towar można dokonać na dwa sposoby:

- przedpłata na konto bankowe sklepu (zalecane)

- płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem)

9. Od 01.01.2019 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu, jeżeli podczas składania zamówienia kupujący nie podał numeru NIP.

10. Podmioty profesjonalne , o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2012 o nasiennictwie ( Dz. U. z 2021 r. poz. 129.), zobowiązane są poinformować sklep o tym fakcie najpóźniej w momencie dokonania zakupu. Brak powyższej informacji skutkuje zakwalifikowaniem podmiotu jako podmiot nieprofesjonalnego w rozumieniu w w/w ustawy.

III. Reklamacje i zwroty

1. Sklep udziela gwarancji zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2. Zwroty należy przesłać na adres magazynu: Sklep-Nasiona, ul. Pokoju 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem ZWROT.

3. Reklamacja powinna być poprzedzona kontaktem ze sklepem w celu wyjaśnienia usterek towaru.

4. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Płatności